Gedragstherapie ACT is erop gericht om je mentale veerkracht te versterken. ACT is Acceptance and Commitment Therapy. ACT combineert positieve psychologie, gedragstherapie, mindfulness en boeddhistische psychologie.

Acceptatie.

Als je kunt accepteren dat je levenspad bestaat uit pieken en dalen,  als je emoties accepteert omdat ze bij je horen, dan ben je veel minder in gevecht met jezelf. We lijden vaak door onze innerlijke processen, maar je mag het ook accepteren. Dat is wat je kunt leren van ACT.

Lijden door gedachten.

We hebben heel veel gedachten al heel vaak gehad. Bij gedachten horen emoties ook die kun je heel vaak ervaren. Maar je bent geen slachtoffer van je gedachten. Jij bent deze persoon en je hebt gedachten en jij besluit hoe je ermee om wilt gaan. Wil je afstand nemen van gedachten? Wil je zelfs erom leren lachen. Dit is een heel waardevolle tool van ACT.

Minfulness, in het hier en nu aanwezig zijn.

Je hoeft geen leegte of zen beleving te ervaren bij ACT. Minfulness is een tool binnen ACT die je helpt om niet achter je gedachten aan te vliegen. Wat hier en nu in je leven is is je realiteit. Geef je dat aandacht dan krijg je rust.

Hoe beleef je de wereld?

Wat is je wereldbeeld? Wat is je zelfbeeld? Binnen ACT is het heel gewoon om zo nu en dan even te checken of deze overtuigingen nog wel kloppen. Overtuigingen aanpassen hoort bij een psychische flexibiliteit die je met ACT kunt bereiken. Welke overtuigingen werken voor je en welke belemmeren je? Wat heb je nodig en wat mag je loslaten? Heel bevrijdend om hier eens naar te kijken.

Richt je op je waarden.

Dit is eigenlijk het leukst van ACT. Je waarden zijn de waardevolle dingen in je leven. Waar je gelukkig van kunt worden. Je mag je richten op je waarden. Leef volgens je waarden, doe de dingen die waardevol voor je zijn. Leef je volgens je waarden, dan zal je nooit een depressie krijgen. Dan wordt je leven geleid door dingen die ertoe doen.

De laatste stap in de ACT is de actie.

Als je weet wat waardevol is voor je, hoe ga je dan ernaar leven? Wat mag je veranderen, of aanpassen? Welke stappen wil je doen om waardevol te leven? Wat zijn je dromen? Welk doel zet als stip op de horizon?

Het is een effectieve therapievorm waarmee je in korte tijd verandering op gang brengt. ACT is no-nonens, praktisch en goed te begrijpen. Ook is er ruimte voor humor. Het is een programma gericht op dat wat je wel wilt! Heel anders dan andere aanpakken dus. Je leert je aandacht te vestigen op iets wat voor je werkt. Geen lange praatsessies maar praktische sessies met veel oefeningen en verhalen die je inzicht geven.

Het doel is mentale veerkracht vergroten.

Ik gebruik hiervoor graag de metafoor van de duikelaar, het kinderspeelgoed dat alle kanten uit kan bewegen en steeds weer overeind komt. Zo kan je ook in het leven staan. Je kunt dieptepunten hebben en weer terugveren. Je kunt meebewegen met geluk en fijne momenten en steeds kom je weer terug in je eigen kracht. Dat punt wat mensen “gewoon”noemen. Wat eigenlijk de meest ultieme staat van zijn is maar die we zwaar onderwaarderen. Gewoon zit ook op het randje van bewust en onbewust.

Je hebt veerkracht nodig om met de bewegingen van het leven om te gaan. Je hebt geluk nodig om je goed te voelen. Je hebt vertrouwen nodig om het leven in te stappen. Iedereen maakt periodes van angst en zorgen, boosheid en teleurstelling, verdriet en depressie mee. Hoe je hiermee omgaat wordt grotendeels bepaald door oude patronen en mechanieken. Maar als die niet meer voor je werken dan sta je stil.

Stap uit je hoofd, kom terug in het leven.

Heb je te maken met chronische vermoeidheid, angst, hyperventilatie, spanningsklachten, eetproblemen, burn-out, of wil je krachtiger in het leven staan, dan is ACT iets voor jou. ACT kan als zelfstandige therapie vorm maar ook onderdeel zijn van de aanpak om jouw psychische kracht en weerbaarheid te vergroten. Laten we onze aandacht vestigen op meer dan het deel, maar laten we vooral holistisch kijken naar wat je nodig hebt. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

ACT, Acceptance and commitment Therapy.

Belangrijke woorden hiervoor zijn; contact in het hier en nu. Accepteren van gevoel, gedachten en omstandigheden. Loskoppelen van gedachten en emoties die je uit balans brengen. Uit die oude patronen stappen en een flexibele levenshouding creëren. Je waarden hoog op je prioriteitenlijst zetten en er naar gaan leven. Doen wat belangrijk voor je is.

Het vergroten van levenskracht.

Als je holistisch kijkt naar problemen, pijn of ziekte, dan zijn het signalen. Ergens is sprake van onbalans. De aandacht gaat uit naar het signaal, wat geeft het aan. Ons brein, ons onbewuste, is sterk in het aanleggen van netwerken van gedachten en emoties. Het koppelt, het legt verbindingen, het linkt en associeert. Hierdoor leert het brein gedrag aan. Maar daarin maakt het ook fouten door vooruit in te vullen, aannames en vervormingen van de realiteit.

Gedragstherapie en meer.

Een vleugje gedragstherapie, met een wolkje systeemtherapie, een stukje deeltherapie en hypnotherapie, een beetje levenservaring aangevuld met alles wat jij meebrengt aan kennis en ervaring is een mooie recept voor “Meer geluk in je leven”

Klik hier en maak een afspraak.