Afspraak maken vanaf 24 augustus ’20

Sessie 1,5 uur  9.30 – 11.30 – 13.30 – 15.30
Maandag en dinsdagavond 19.00 uur.
Telefonisch spreekuur elke werkdag van 8.30 tot 9.30 uur.
Afspraak maken doe je hier. 

Tarieven.

Volwassenen;
Hypnotherapie en EMDR 1,5 uur €120,00
Gedragstherapie 1 uur € 80,00

Kinderen 6 tot 18 jaar € 95,00
Stoppen met roken € 150,00

Een bewuste geboorte.
Groepslessen € 297,00

Virtuele maagband. 
3 sessies ca. 2 uur. € 550,00 of 3 x €190,00

Betalen per pin of contant na elke sessie.

Wil je dat ik bij je thuis kom? Dat kan dan reken ik:
Kilometer vergoeding en uurtarief voor reistijd.
€ 0,35 p.km – € 80,00 per uur.
Prijzen zijn incl. 21% BTW.

Waar in Elahuizen, klik op het plaatje.
Tsjerkewei 24
8581KB Elahuizen.

Wkkgz geschillen.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook onze/mijn praktijk voldoen aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van onze/mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze/mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met ons/mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bieden wij/bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij wij/ik zijn/ben aangesloten.

Met ingang van [startdatum Wkkgz-registratie] 2019 is onze/mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

Algemene voorwaarden.

Marijke Witbraad
Hypnotherapie Fryslân
Tsjerkewei 24
8581KB Elahuizen.
T 0515 44 35 88
www.hypnotherapie-fryslan.nl
KVK NL 58647503
BTW 110538687B02
IBAN: NL30RABO0143157159

Toepassing.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die plaatsvinden in de praktijk van Hypnotherapie Fryslân, Marijke Witbraad en cliënt. Door het maken van een afspraak zowel telefonisch of via de website of anderszins worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Overeenkomsten
Marijke Witbraad en cliënt gaan met het maken van een afspraak, een overeenkomst aan om; Open en eerlijk informatie te verstrekken die van belang kan zijn bij de behandeling van de cliënt. Open en eerlijk de behandeling aan te gaan en optimaal te gaan samenwerken. Echter valt er geen rechten te ontlenen aan resultaat van de sessie. Er is daardoor geen recht op restitutie. De client betaalt het uurtarief wat op dat moment gesteld is.

Therapeutische sessie.
Het is de cliënt duidelijk dat hypnose een staat van zijn is die de cliënt zelf kan bereiken, de client blijft de controle houden en blijft bij bewustzijn. De cliënt gaat zelf besluiten wel of niet in hypnose. Vanwege die restrictie is het daarom ook nooit mogelijk een beroep te doen op eventuele gevolgen van hypnose of het wel of niet in hypnose gaan. Hierop geld geen recht van restitutie.

Directe hypnose is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of medisch specialist op de hoogte is van de klachten en het voornemen om directe hypnose complementair toe te passen.
Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van hypnose niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt
Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met de huisarts en/of medisch specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of medisch specialist.
De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.

Inspanningsverplichting.
Marijke Witbraad heeft tegenover haar cliënten een inspanningsverplichting. En zo ook heeft de cliënt deze ten opzichte van Marijke Witbraad. De cliënt is volledig verantwoordelijk voor zijn eigen daden, gedrag en welzijn tijdens de ontmoetingen. Relevante informatie over gezondheid, medicijn gebruik of verleden dient te worden vermeld. Er bestaat geen garantie op eindresultaat.

Studie en trainingsmateriaal
Het materiaal wat verstrekt wordt door Hypnotherapie Fryslân is auteursrechtelijk, eigendom van Hypnotherapie Fryslân. Niets mag daaruit worden vermenigvuldigd en worden gebruikt door derden.

Aansprakelijkheid
Het betreden van de praktijk en de ruimte van Hypnotherapie Fryslân is geheel voor eigen risico.

Geschillen.
Een klacht over de procedure of behandeling kan binnen 8 dagen schriftelijk aangemeld worden via info@hypnosecentrumsneek.nl Er zal dan binnen 8 dagen op gereageerd worden. Mochten partijen er niet uitkomen dan kunnen geschillen worden voorgelegd aan NIGIB waar Hypnotherapie Fryslân  geregistreerd is nadat partijen eerst zelf hun best hebben gedaan tot elkaar te komen. Zie hierboven.

Vertrouwelijkheid.
De informatie door deelnemers verstrekt aan Hypnotherapie Fryslân , Marijke Witbraad wordt vertrouwelijk behandeld volgens AVG-richtlijnen. Hypnotherapie Fryslân, Marijke Witbraad houdt zich aan de privacywetgeving.

Betalingsvoorwaarden.
Een afspraak annuleren uiterlijk 24 uur voor de sessie worden geen kosten in rekening gebracht.
Annuleren binnen 24 uur voor de afspraak, dan mag Hypnotherapie Fryslân, Marijke Witbraad de volledige sessie in rekening brengen.
Betaling direct na de sessie, per pin of contant. De hiervoor heersende tarieven van dat moment.

Ik ben vrijgevestigd therapeut. Dat betekent dat sessies niet worden vergoed door de zorgverzekeraar. Ook niet als je aanvullend verzekerd bent. Weet dat je in met hypnotherapie grotere kans van slagen hebt met minder sessies.

Klik hier en maak een afspraak.

Wil jij; stoppen met roken, afvallen, een leven zonder angst en fobie, uit je burn-out komen, verlost van je eetproblemen, meer zelfvertrouwen, stress reduceren, omgaan met je HSP, omgaan met PDS, leren pijn te beheersen, je depressie de baas worden, migraine voorkomen, beter omgaan met hormonale issues als PMS, menstruatie klachten, overgang, beter concentreren en leren, of je verslavingen de baas worden? Maak dan een afspraak.